Jsme tu – pro naši planetu

Jednu schůzku Ekotýmu jsme věnovali tvorbě Ekokodexu. Zvolili jsme rýmy, které se dětem dobře pamatují. Děti nakreslily obrázky k jednotlivým tématům a ty nás v rýmování ještě podpořily.

Název školky: ZŠ a MŠ Oskava, přísp. org.
Krok: Ekokodex

Jedno lednové odpoledne jsme se sešli v mateřské škole na ekoschůzce. Osm dětí, z toho dva sourozenci ze školy, pět rodičů, dvě paní učitelky a paní školnice. Co nás tentokrát čeká? To - už víme. Chceme vytvořit ekokodex – pravidla, která nás povedou k  ohleduplnému a šetrnému chování k okolí, přírodě i ke svému zdraví.  Řekli jsme si a raději i zapsali, co je v jednotlivých oblastech (voda, jídlo, prostředí a odpady) pro děti a pro dospělé nejdůležitější. Tak třeba v tématu VODA – chceme zastavovat vodu, aby zbytečně netekla. JÍDLO – je škoda, když zůstává hodně svačinky nebo oběda a ještě větší škody je, když někdo neochutná, co máme k jídlu dobrého.  Chceme motivovat děti k pití obyčejné vody.  PROSTŘEDÍ – jak můžeme pomoci přírodě? Umíme se v ní chovat?  ODPADY – co vše můžeme třídit, sbírat apod.? Zatím co děti kreslily tematické obrázky, my dospělí jsme přemýšleli, jak pravidla jednoduše a srozumitelně dětem zformulovat. Tužka, papír, trochu přemýšlení a pravidla jsou na světě. Krátké rýmy si určitě všichni zapamatujeme: Vodu pouštím, když je třeba, jinak je to velká škoda. Co je zdravé víme, rádi si to sníme. Do kompostu všechno dáme, dobrou hlínu uděláme. Voda je zdravá, piju ji ráda. Vzniklo šest pravidel, která se dětem dobře pamatují. Během dne si je při jednotlivých činnostech několikrát připomeneme. Kdo neumí číst, vidí obrázek. Pravidla jsme rozmístili, kde jsou třeba.  Jsme rádi, že jsou funkční. Společně chceme změnit věci k lepšímu, protože „Jsme tu - pro naši planetu.“

Autor:  Lenka Punčochářová

 

 

Ekokodex

MS Oskava

Jednu schůzku Ekotýmu jsme věnovali tvorbě Ekokodexu. Zvolili jsme rýmy, které se dětem dobře pamatují. Děti nakreslily obrázky k jednotlivým tématům a ty nás v rýmování ještě podpořily.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.