Kaštánkův Ekokodex

Vytvoření nového Ekokodexu tak. aby si ho děti samy "přečetly" - malované čtení. Děti ho mohou číst rodičům a kamarádům, a sdělit jim tak, jak se chovat k životnímu prostředí.

Název školky: Mateřská škola Krnov, Maxima gorkého 22,
Krok: Ekokodex

Na schůzce dětského Ekotýmu jsme se s dětmi domluvili, že si musíme vytvořit nový Ekokodex tak, aby si ho mohly "přečíst" všechny děti i ty malinké.

S původním nám pomohly studentky pedagogické školy, ale byl pouze ve psané formě - vepsaný v koruně stromu a rodiče a paní učitelky ho musely dětem přečíst. Protože máme maskota " Kaštánka", tak jsme naše pravidla nazvali " KAŠTÁNKŮV EKOKODEX". Ke každému  Tématu děti vymýšlely jaká pravidla budeme dodržovat a proč.

  • JÍDLO - neplýtváme jídlem; pijeme čistou vodu; jíme zdravě
  • ODPADY - šetříme papír; třídíme odpad; sbíráme PET vršky; nakupujeme velká balení
  • PROSTŘEDÍ - udržujeme pořádek; zaléváme kytičky; staráme se o zahradu; staráme se o nástěnky a vystavujeme své výtvarné práce
  • VODA - šetříme vodou při mytí rukou a čištění zoubků; pijeme pitnou vodu
  • ENERGIE - zhasínáme; sledujeme teplotu ve třídě.

Děti si pravidla nakreslily a já je zpracovala v piktogramy, které děti vystřihly a nalepily. Náš nový "KAŠTÁNKŮV EKOKODEX" jsme umístili u hlavního vchodu a kolem vylepili i práce dětí. Teď už Ekokodexu rozumí nejenom rodiče, ale i děti. Do budoucna budeme náš "Kaštánkův Ekokodex" vylepšovat dalšími pravidly, ale hlavně se je budeme snažit dodržovat.

Autor: Mgr. Hana Kubová

Ekokodex

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.