Kompostování v mateřské škole zahájeno!

Přeměna zahrad do přírodního stylu nás vybízela k využívání přírodního odpadu. Pořídili jsme kompostéry a všechno dobrodružství s bioodpadem tím teprve začalo...

Název školky: Mateřská škola, Praha 4, Markušova
Krok: Sledování a vyhodnocování
Téma: Jídlo

Zakoupili jsme kompostéry dvou velikostí proto, aby  menší a větší děti mohly pohodlně pozorovat, co se s odpadem v komposteru děje. Děti si nové kamarády pojmenovaly - Kompostinka a Fanoušek. Paní kuchařky nechtěly být pozadu a tak přibyl každý den před dveřmi ŠJ zelený kyblíček se zbytky zeleniny, kterou paní kuchařky připravovaly k obědu. Každý týden má jedna třída službu ve vysypávání kbelíčku do kompostu - a hned se ví, co bude k obědu! Abychom lépe viděli malé živočichy v kompostu, pořídili jsme dostatek lup. Kompost pravidelně zaléváme, pan školník a paní školnice ho obrací a provzdušňují a tak brzy máme novou zeminu pro naše pěstování... Naše kompostéry získaly za rok 2014 titul MISS KOMPOST a naše mateřská škola se stala partnerem projektu Kompostuj.cz. S dětmi už si dobře s kompostování víme rady, ale v domácnostech našich dětí tomu tak nebylo. V letošním roce jsme dostali nápad - zapůjčovat kompostovací kbelíčky "Šlupíky" dětem na doma. A vznikl úkol pro děti i dospělé. Samozřejmě si každý týden jiná rodina užívá sběr bioodpadu do Šlupíka ve své domácnosti i s návodem, ve školce je pak pro ostatní překvapení, co všechno se doma vaří.  Zeminu z kompostéru využíváme pro výživu našich truhlíčků, ve kterých každoročně pěstuje každá třída svou nejoblíbenější zeleninu a slupky a odřezky zase vrátíme do kompostinky, nebo Fanouška...

Projekt podpořen z grantu Hlavního města Praha.

Autor:Lenka Wildová

Jídlo

Bioodpad

Zakoupili jsme kompostéry dvou velikostí proto, aby menší a větší děti mohly pohodlně pozorovat, co se s odpadem v komposteru děje. Děti si nové kamarády pojmenovaly - Kompostinka a Fanoušek.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.