Krnov - čisté město pod Cvilínem

V tomto projektu, který byl zacílen na předškolní děti z krnovských mateřských škol, jsme se zabývali tématem odpady, prostředím, vodou, jídlem, energiemi, čistotou města. Projekt jsme pořádali proto, aby dětem nebylo lhostejné naše město.

Název školky: Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22,
Krok: EV ve výuce
Téma: Odpady

V úterý, 3. června proběhl na zahradě mateřské školy Maxima Gorkého projekt „Krnov, čisté město pod Cvilínem“, podpořen dotací Města Krnova.  Setkalo se zde celkem 42 dětí z osmi mateřských škol a na 12ti stanovištích byly pro ně připraveny vědomostní a dovednostní aktivity  – zaměřené na seznamování a také na prohlubování již získaných znalostí a dovedností v oblasti ekologie. Tématicky byly aktivity zaměřeny na  třídění odpadů, šetření vodou a životního prostředí a udržování čistoty a pořádku v prostředí, kde děti žijí.   Děti byly velmi šikovné, měly spoustu znalostí a během aktivit si vytvářely výtvarné produkty z odpadového materiálu. Některé si odnesly s sebou, jiné byly vystaveny na MěÚ v Krnově, kde je mohli zhlédnout i ostatní občané našeho města. Celé dopoledne probíhalo v dobré náladě a nadšení dětí nepokazilo ani podmračené počasí. Na konci tohoto setkání si všechny děti odnesly diplomy s odměnou. 
Poděkovala jsem všem zúčastněným dětem a p. učitelkám za skvělou spolupráci, také studentům SPgŠ za pomoc na stanovištích a všem našim zaměstnancům za přípravu a průběh celé akce, která se konala v součinnosti celoměstské kampaně „Krnov – město pod Cvilínem“.  

Tento projekt jsme připravovali vždy pro 5 předškolních dětí z jednotlivých krnovských mateřských škol spolu se svými učitelkami. Každá učitelka si zodpovídala za své děti, které postupně plnily vědomostní a dovednostní úkoly - viz plakátek a fotografie. Celá akce byla velmi vydařená, doporučila bych ji i pro další města.

 

Autor: Bc. Kopečková Jitka

Odpady

Krnov - čisté město pod Cvilínem

V tomto projektu, který byl zacílen na předškolní děti z krnovských mateřských škol, jsme se zabývali tématem odpady, prostředím, vodou, jídlem, energiemi, čistotou města. Projekt jsme pořádali proto, aby dětem nebylo lhostejné naše město.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.