Malujeme s Ekoškolou

Mluvili jsme s dětmi o tom, co je projekt Ekoškola a čím se zabývá. Děti pak výtvarně zpracovaly čtyři témata Ekoškoly.

Název školky: Mateřská škola Brodek u Přerova
Krok: Ekotým

Před setkáním Ekotýmu jsme řešili jednak to, jak informovat Ekotým, jehož členy jsou dospělí i děti, témata Ekoškoly a jak už při prvním setkání Ekotýmu propojit všechny zainteresované děti s Ekotýmem. Mluvili jsme s dětmi o tom, co je projekt Ekoškola a čím se zabývá. Děti pak výtvarně zpracovaly (kresba vodovými barvami a uhlem, modelování s plastelínou, stavění z lega) čtyři témata Ekoškoly. Tak vznikly čtyři soubory podobných děl, které jsme rozmístili na čtyřech místech ve třídě, kde se odpoledne sešel Ekotým. Děti také vytvořily cedulky s názvy témat Ekoškoly, které jsme při prvním setkání členů Ekotýmu rozdali dospělým členům. Každý z nich musel přiřadit svou cedulku k příslušnému výtvarnému zpracování tématu. Celý postup se opravdu vydařil! Děti i členové Ekotýmu nenásilnou a příjemnou formou získaly povědomí o tom, čím se Ekoškola zabývá. Došlo i k propojení mezi dětmi MŠ a Ekotýmem.


Naše rada jinému koordinátorovi
Propojení dětí s Ekotýmem a informování o obsahu témat Ekoškoly formou výtvarného zpracování témat dětmi se nám velice osvědčilo. Kromě toho, že děti získaly povědomí o programu Ekoškola, jsme také získali i první informace o názorech, vědomostech a postojích dětí k jednotlivým tématům. Na první schůzce Ekotýmu jsme se mohli všichni hravou a příjemnou formou seznámit s tématy Ekoškoly. Při tomto postupu bylo zřejmé, že program Ekoškola vychází z představ a potřeb dětí.

Jinak lze samozřejmě zpracovat jednotlivá témata (podle času, věku, možností) a vymyslet jiný způsob, jak přiřazovat cedulky s tématy k výtvarnému zpracování.

Ekotým

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.