Mandaly z přírodnin

Naše škola je umístěna na vesnici a je úzce spjata s přírodou. Chtěli jsme umožnit dětem, aby si samy zkrášlovaly své prostředí ve kterém žijí. Skvělým nápadem byla výroba mandal z přírodnin, které tu volně okolo nás rostou a obklopuj

Název školky: MŠ Vidče, okres Vsetín
Krok: EV ve výuce
Téma: Prostředí školy

Cílem bylo umožnit dětem podílet se na výzdobě školy, prohlubovat estetické cítění a uvědomovat si, jak moc mám svou školu rád a proč se mi tu líbí. Je to snad právě proto, že zde mám svůj oblíbený obraz.
Vlastní tvoření proběhlo v podzimním období, kdy je možnost využít širokou škálu přírodnin. Děti byly požádány, aby nasbíraly různé druhy přírodnin. Děti sbíraly na procházkách, ale i s rodiči. Mezi nejoblíbenější a nejdostupnější přírodniny patřily kaštany, šípky, hlemýždí ulity, kukuřice, žaludy, bukvice, suché listí, a větvičky. Na aktivitě se podílel nejen dětský Ekotým, ale i celé oddělení starší třídy. Jeden ochotný tatínek z řad rodičů nám vyrobil kulaté podklady z překližky a děti následně potřely materiál tekutým lepidlem Herkules. Po té se již fantazii meze nekladly a děti si stavěly mandaly podle svých představ. Tuto aktivitu jsme prováděli v naší zelené učebně na školní přírodní zahradě. Máme zde speciální stůl s přihrádkami a ukázkami rozmanitých přírodnin. Děti tak mají možnost denně si přírodniny okukovat, osahávat a mnoho druhů těchto přírodnin bezpečně rozpoznají. Vytvořili jsme krásné dětské dekorace  do interiéru naší MŠ.
Rady ostatním koordinátorům 
Děti pracovaly v menších skupinkách 6-8, za případné asistence učitelky. Přírodniny je vhodné nachystat do košíčků a připomenout, kterou plochou mají jakou přírodninu přilepit aby dobře držela. Tuto aktivitu je vhodné udělat i jako tvůrčí dílnu pro utužování spolupráce s rodiči.

Autor:Hana Crhová, ředitelka MŠ Vidče

EV ve výuce

Mandaly z přírodnin

Chtěli jsme umožnit dětem aby si samy zkrášlovaly své prostředí (interiér školy) ve kterém žijí. Skvělým nápadem byla výroba mandal z přírodnin, které tu volně okolo nás rostou a obklopují nás.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.