My už třídit umíme a my se to učíme

Společný projektový den žáků ZŠ a dětí MŠ. Není nad to, když starší kamarádi se ZŠ jsou příkladem pro malé děti. A úžasné je, když si pro ně připraví vzdělávací program. Naopak děti z MŠ seznámí žáky s EKOškolkou a připraví pro ně malé občerstvení.

Název školky: ZŠ a MŠ Oskava
Krok: Odpady

Na zítřejší den se děti do mateřské školy moc těší. Přijdou k nám totiž na návštěvu "deváťáci" i s paní učitelkou.

Společně jsme vytvořili projekt "My už třídit umíme a my se to učíme". Tématem jsou tedy Odpady. Jak akce probíhala?
Ve školce jsme přivítali starší kamarády písničkou "Naše školka Ekoškolka". Někdo poznával známé tváře nebo i sourozence. Děti představily "školákům" Ekoškolku. Poté již začal připravený program - seznámení dětí s odpady, s jejich tříděním, s kontejnery, do kterých se odpad třídí apod. Žáci měli připravené názorné pomůcky a plakáty. Paní učitelka mohla již jen přihlížet, jak připravený program probíhá.
Dětem se líbila prožitková hra s tříděním odpadů, nechybělo ani povzbuzování a vyhodnocení. Společně jsme si zazpívali píseň o odpadech, ta nás tématem neustále provází.

Pro návštěvu děti připravily bylinkový čaj ze školní bylinkové zahrádky. Děti své kamarády obsloužily a začalo společné hraní, povídání a vzpomínání na chvíle strávené ve školce. Dopoledne v příjemné atmosféře rychle uběhlo. Malou odměnu dostaly děti ze školky za snahu a žáci ZŠ za přípravu vydařeného projektu. Domů si děti odnášely kromě svých zážitků také pracovní list a pastelky.

Toto dopoledne mělo dohru ještě příští den. Vykreslené obrázky odpadků děti po příchodu do školky třídily dle druhu do malých barevných kontejnerů. Tato hra je také bavila. Společně prožité chvíle s žáky deváté třídy byly pro děti velkým zážitkem. Zvolené heslo:" My už třídit umíme a my se to učíme" bylo naplněno.

autor: Lenka Punčochářová

EV ve výuce

My už třídit umíme a my se to učíme

Děti z MŠ uspořádaly společné odpoledne se staršími dětmi ze školy základní a spolu se poučily o sběru a třídění odpadů.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.