Na úložné boxy dohlíží Kartonek

Nedostatek úložného nábytku (zásobníky na materiál, ze kterého v MŠ tvoříme) jsme vyřešili pořízením vhodných kartonových krabic, které nám pomáhají plnit rodiče i zaměstnanci školy.

Název školky: ZŠ a MŠ Korytná
Krok: Sledování a vyhodnocování
Téma: Prostředí školy

S tím, jak jsme začali plnit nové úkoly programu Ekoškola, nám vznikaly také nové požadavky na vybavení MŠ. Rodiče a děti nám nosili různý odpadový materiál z domácností, ze kterého po zapojení do mezinárodního programu Ekoškola, hojně tvoříme a vyrábíme. Analýzou jsme zjistili, že máme nedostatek vhodných skladovacích boxů, na pořízení nových jsme neměli dostatek finančních prostředků. K tomuto účelu jsme donesli již použité kartonové krabice. Krabice jsme viditelně označili, na který druh dále zpracocávaného odpadu je určen (ruličky od toaleťáku, korkové zátky, vršky od PET lahví apod.). Důležitou součástí koutku s kartonovými krabicemi je náš kamarád "Kartónek", který pomáhá dohlížet na správné třídění dále využitelného odpadového materiálu. 

Autor: MŠ Korytná

Sledování a vyhodnocování

MŠ Korytná - Kartonek

Úložné prostory na materiál

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.