Nakrmíme ptáčky

Zabývali jsme se výrobou krmítek z odpadního materiálu, pro ptáky, kteří v zimě neodlétají do teplých krajin. V Plánu činností se nám prolnuly témata Odpady a Prostředí školy.

Název školky: MŠ Paskov
Krok: Plán činností
Téma: Odpady

V letošním školním roce zpracováváme téma Odpady. Jeden z úkolů, který jsme s dětmi zařadili do Plánu činností byl využijeme odpad k vyrábění. Slovo dalo slovo a dohodli jsme se na výrobku z odpadu, který bude prospěšný i dalším obyvatelům naší školní zahrady. Rozhodli jsme se vyrobit krmítka pro ptáčky. zapojila se všechna oddělení MŠ a pní učitelky s dětmi vyráběly krmítka pro ptáčky z použitých PET lahví. Dosáhli jsme toho, že jsme využili odpadní materiál k dobrým účelům, zjistili jsme také, že jednotlivé témata programu Ekoškola se dají snadno propojit, v tomto případě Odpady a Prostředí školy. Děti hotová krmítka umístily před okna svých tříd a mohly tak během zimních měsíců pozorovat ptáčky z okolí školky. Povedlo se to, že si děti uvědomily, že některá zvířátka mají v zimě málo potravy a je třeba jim pomáhat.

Autor: Olga Golasová

Plán činností

MŠ Paskov - krmítka

Výroba krmítek z odpadního materiálu

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!




Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.