Námořníci mapují, kam vyjet

S našimi námořníky jsme mapovali území, kam můžeme vyplout s lodí. Vytvořili jsme podrobný plán, určili které cesty jsme již absolvovali a které nás teprve čekají a vydali se na strastiplný ostrov Plánování činností.

Název školky: MŠ Ostrava, Špálova
Krok: EV ve výuce
Téma: Metodika 7 kroků

S dětmi jsme plánovali jak uchopit Analýzu k tématu Jídlo. Jelikož naše škola pracuje s problematikou jídla již docela dlouho, vybírali jsme z Otázek pro Analýzu především otázky, které mají děti již zažité a dobře se jim s nimi pracovalo. Děti, které již zvládají písmenka, opisovaly vybrané věty z Otázek pro Analýzu, aby si lépe osvojily, čím se budeme zabývat. K srozumitelnosti otázek mimo jiné pomohly i fotografie, které text ilustrují.  Děti tvořili barevné smajlíky, které posléze připojili k otázkám podle výsledného zjištění. Nejvíce je bavilo kreslit obličeje, které vystihovaly emoci. Analýzu jsme ztvárnily jako loď, jednotlivá zjištění byla zapsána na lodní plachtu. Tato loď vypluje k jednotlivým ostrovům (úkolům v Plánu činností). Na grafické podobě Anaýzy se podílely všechny děti z Ekotýmu. Myslím, že se nám povedla celá Analýza, děti si ji opravdu užily. Nejvíce si děti užily práci s váhou, při zjišťování průměrného měsíčního odpadu jídla a bioodpadu. S dětmi z Ekotýmu jsme vždy 1x týdně vážili na váze odpad, zbývající dny to za nás zvládaly paní kuchařky a výsledky nám předávaly, z čehož paní učitelka vypočítala průměrnou hodnotu vyhozeného jídla za den.

Příště bychom chtěli, aby se do zjišťování a zpracování Analýzy zapojili také rodiče a byla to spíše práce rodičů s dětmi, než učitele s dětmi.

Autor: Bc. Anna Žemlová

Analýza

ZŠ a MŠ Ostrava, Špálova

Analýza s námořníky

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.