Náš DEN ZEMĚ v MŠ

Ke Dni Země jsme uspořádaly aktivity na školní zahradě, které jsou spojené s oslavou naší planety. Spojily se všechny MŠ v Kopřivnici, aby vysadili svůj strom a zasadili květiny pro naše město.

Název školky: MŠ Francouzská
Krok: EV ve vúuce
Téma: Prostředí školy

Ve čtvrtek 22. 4. 2021 jsme společně s dětmi oslavili DEN ZEMĚ. Celý den jsme pojali netradičně. Zahrály jsme dětem divadelní představení v atriu naší školní zahrady na téma O stromu, který dával. Společně jsme zasadili strom třešeň a děti se vrhly na připravené aktivity související s oslavou naší planety. Děti vyplely naše vyvýšené záhony a zasadily dýně a květinky Afrikány. Taktéž se seznámily se všemi druhy odpadového materiálů a společně jej vytřídily do správných popelnic. Jinde si mohly zahrát ruletu zdravého mlsání. Ochutnaly borůvky, jablíčka, citron, kedluben, müssli sušenky či sušené datle. Pro město Kopřivnice děti vysadily letničky do květináčů, které budou zdobit naše ulice. Mohly si zkusit aktivity spojené s knihou O stromu, který dával. Záleželo, jakou aktivitu si hodily na kostce. Někdo skládal z pokresleného papíru lodičku, někdo vystřihoval listy ve tvarů srdce, nebo postavil strom či sbíral jablíčka. Jako dobrota se rozdával párek v rohlíků. Ale protože jsme dodrželi bezmasý týden spojený s KAMPANÍ OH 2021, ochutnával se sójový párek. Na závěr děti nakreslily, co se jim nejvíce líbilo z celého dopoledne. Výtvory se umístí do vestibulu MěÚ v Kopřivnici. Tato výstava je spojená s Dnem Země pro všechny mateřinky. Zpívalo se, tancovalo.... Naší MŠ navštívili i hosté. Paní Holubová za Zdravé město z MěÚ a paní Hoďáková, aby nás vyfotila do kopřivnických novin a tím šířili naše "poslání" mezi spoluobčany.

Kroky a témata Ekoškoly:

Den Země jsme uspořádaly ve spojení s našim městem s dis. Holubovou za Zdravé město a pro všechny mateřinky v Kopřivnici. Město jsme požádali, aby nám zajistilo pro všechny MŠ stromy a letničky. Výsledné výstupy ve formě obrázků, výrobků či fotografií budou umístěny na MěÚ v Kopřivnici pro širokou veřejnost. Celá akce je ve spojení s kroky ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČI INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE.

 

EV ve výuce

Náš DEN ZEMĚ v MŠ

Ke Dni Země jsme uspořádaly aktivity na školní zahradě, které jsou spojené s oslavou naší planety. Spojily se všechny MŠ v Kopřivnici, aby vysadili svůj strom a zasadili květiny pro naše město.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.