Naše nová rodina Ekomílků

Naše školka se v rámci projektu Ekoškola zaměřila pro tento školní rok na oblast ODPADY. Rozhodli jsme se, že si adoptujeme rodinu Ekomílků. Naši novou rodinu tvoří Plastožroutka a Papírožrout, kteří nás učí, jak správně třídit odpadový materiál.

Název školky: MŠ Bojkovice
Krok: Odpady
Téma: Plán činností

Na začátku školního roku jsme adoptovali rodinu Ekomílků - Plastožroutku a Papírožrouta. V průběhu školního roku se rodina rozrostla o dalšího člena rodiny, a to Baterkožrouta. 

Rozhodli jsme se, že si vyrobíme koše na tříděný odpad, protože jsme ve školce nic takového neměli. Rodinu Ekomílků jsme zvolili proto, aby bylo třídění odpadů dětem bližší. Po analýze jsme zjistili, že koše na tříděný odpad se objevují ve školce v minimálním počtu a ještě k tomu tak, že z nich děti nepoznají, na co je daný koš určen. Proto jsme Plastožroutky a Papírožrouty vyrobili do všech tříd, poté taky do ředitelny a kuchyně.

V rámci projektového týdne jsme začali s dětmi pracovat na výrobě košů. Koše jsou vyrobeny z papírové krabice, jsou natřeny modrou nebo žlutou barvou. Na každé krabici jsou obrázky odpadků, které do koše patří a které si děti sami vystřihaly, vybarvily a nalepily na koš. Hlavu Plastoužroutky zdobí oči z vršků od PET lahví a vlasy ze sáčků. Plastožroutovi vyrostly na hlavě vlasy z novin.  A tak nás tihle dva učí, jak správně třídit odpad.  Díky nim jsme se více zaměřili na problematiku odpadů, ukázali jsme dětem, nejen jak správně třídit odpad, ale i co se s odpadem děje poté, co ho vyhodíme. Nato jsme se rozhodli, že si vyrobíme školní skládku a sami uvidíme, co se stane s odpadky, které vyhodíme v přírodě.

Na školní zahradě jsme si vykopali jámu, kam jsme vložili papír, krabici, sklo, slupku od banánu, plastovou hračku, dřevěný kolíček a další věci. Na jaře si jámu vykopeme a podíváme se, co se s našimi zakopanými poklady stalo. 

Na výrobě naší rodiny Ekomílků se podíleli nejen děti a paní učitelky, ale také paní uklízečky a kuchařky, které nám pomohli zajistit krabice na jejich výrobu.  Dosáhli jsme toho, že děti motivujeme ke správnému třídění odpadů. Děti si volí, co kam patří. Poté, co mají Plastožroutka a Papírožrout plná bříška, odnáší je děti společně s paní učitelkou ke kontejneru, kde odpadky vyhazují a sami kontrolují, jestli odpad vyhodily správně. 

Díky rodině Ekomílků jsme rozšířili problematiku odpadků nejen u nás ve školce, ale i mimo ni. Uspořádali jsme pro širokou veřejnost akci POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY! Do akce se zapojili jak zaměstnanci školky, tak rodiče, sourozenci, přátelé školky, ale i široká veřejnost. Společně jsme posbírali odpadky v okolí naší školky.  Největším úspěchem se pro nás stala motivace dětí ke třídění odpadu. A plán do budoucna? Rozšířit rodinu Ekomílků o další členy.

Naše nová rodina Ekomílků

Tento školní rok jsme se zaměřili na téma Odpadů.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.