NÁSTĚNKA JAKO PROSTOR PRO ÚKOLY

Obyčejná nástěnka může být vaším velkým pomocníkem. Dokáže totiž zajímavě propojit aktivity školky s rodinou. Kromě běžných informací může sloužit i jako důležitý prostředník k plnění užitečných úkolů.

Název školky: ZŠ a MŠ U lesa Karviná, odloučené pracoviště MŠ Olbrachtova, Horova 655, 73401 Karviná-Ráj
Krok: Informování a spolupráce

Nástěnku využíváme k informování rodičů o dění Ekoškoly. Bohužel se občas stalo, že ji rodiče prošli bez povšimnutí. Proto jsme ji zábavnou formou doplnili o užitečné úkoly, do kterých se mohou dospělí i děti společně zapojit. Na nové úkoly upozorňují rodiče samy děti. Např. k úkolu: „Třídění odpadů“ – jsme na nástěnku připevnili obrázky barevných popelnic. U nástěnky pak byla k dispozici papírová samolepící páska a obrázky různého odpadu. Pravidla plnění byla jednoduchá. Rodiče měli s dětmi za úkol správně vytřídit a přilepit denně jeden obrázek odpadu ke správné popelnici. Hotový úkol jsme následně vyfotili a doplnili o správné řešení. A to opět na nástěnku.
Úkoly se dají zadávat rozmanité, rodiče s dětmi už u nás vytvářeli talíře s oblíbeným jídlem, vážili odpad, který doma vyprodukovali za týden nebo „tečkovali“ do příslušných barevných kontejnerů na naší nástěnce, co doma všechno třídí.  
Ohlasy byly pozitivní a to jak ze strany dětí, tak rodičů. Děti jsou namotivované, těší se na nové úkoly, rodiče si více všímají změn na nástěnce o aktuálním dění Ekoškoly. Častěji se zastavují, pročítají informace a pouští se do plnění nových úkolů. Také ocenili zábavnou formu zajímavých úkolů. Společně vypracované kreativní úlohy nejen stmelují rodinu, ale přináší i pozitivní změny v chodu školky.

Autor: Marcela Navrátilová

Informování a spolupráce

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.