Naučme se recyklovat

Plánování a realizace akčního dne byla pro nás zdrojem zábavy a vzdělávání, prostředkem k informovanosti veřejnosti o výsledcích naší činnosti a příležitostí k šíření osvěty v oblasti třídění odpadů.

Název školky: MŠ Jana Opletala 22
Krok: Plán činností
Téma: Prostředí školy

Projekt byl výsledkem celoroční činnosti našeho Ekotýmu. Společně s dětmi z celé školky jsme zjišťovali, jakým způsobem je možné třídit odpad v našem městě. Podařilo se nám rozmístit koše na tříděný odpad do všech koutů naší mateřské školy a získali jsme potřebný kontejner na plasty na dvůr mateřské školy. Zjišťovali jsme, co se děje s odpadem dál, a proto jsme navštívili skládku odpadů v Lišově. O nové poznatky jsme se chtěli podělit se všemi ostatními, a proto jsme s dětmi vymysleli akční den na zahradě mateřské školy. Dali jsme hlavy dohromady a vymysleli aktivity, které by bylo možné zrealizovat. Rozdělili jsme si úkoly, za které nesli odpovědnost jednotliví členové Ekotýmu (včetně dospěláků). Oslovili jsme místní supermarket, zdali by nám neshromáždil krabice, které jsme na naše aktivity potřebovali. Oslovili jsme rodiče z celé školky, abychom byli schopni nasbírat dostatečné množství plastových lahví, novin a různých druhů odpadků. Tvůrčí maminky vytvořily krásný papírový les, vytvořily letáček s informacemi, jak správně třídit odpad i soutěžní kartičky na akční den. V průběhu schůzek členů Ekotýmu jsme tvořili, kreslili, malovali, vymýšleli a realizovali naše plány. Z peněz, které jsme získali výhrou od IKEA a částečně z magistrátu města jsme nechali vyrobit ekologické polyesterové tašky, které jsme pak rozdávali účastníkům akčního dne. Vytvořili jsme naučnou stezku, která vedla ve spojovací chodbě naší mateřské školy. Lidé se zde mohli dočíst informace o činnosti našeho Ekotýmu a zajímavosti z oblasti třídění odpadů. Poprosili jsme paní kuchařky a paní provozní o spolupráci, rozdělili se na jednotlivá stanoviště a společně si užívali si náš velký den.

Popis akčního dne
Akční den „Naučme se recyklovat“ se konal v prostorách školní zahrady mateřské školy. Akce byla primárně určena pro děti z naší mateřské školy, jejich sourozence a rodiče. Cílem bylo informovat veřejnost o důležitosti třídění odpadů a zvýšit povědomí o správném způsobu třídění odpadů v našem městě. Paní kuchařky a paní provozní se staraly o zázemí celé akce – na akci zajistily občerstvení, pitný režim, staraly se o pořádek, bezpečnost, umožnily zpřístupnění chodby pro návštěvníky školy. Magistrát města poskytl drobné materiální dary a finanční dotaci na tisk letáčků a na výrobu ekologických polyesterových tašek. Na zahradě byla připravená stanoviště, na nichž děti společně se svými rodiči plnily úkoly související se správným tříděním odpadů. Na každém stanovišti byl rodič – dobrovolník, člen Ekotýmu a jeden člen pedagogického sboru. Současně byla u každého stanoviště umístěna jednoduchá otázka z dotazníku, ke které se veřejnost formou usměvavých a zamračených smajlíků vyjadřovala k problematice tříděného odpadu. Měli jsme velké štěstí, protože při dlouhodobě deštivém jarním počasí zrovna na naší akci vykouklo na svět sluníčko a i díky tomu se celá akce krásně vydařila. Zahrada byla plná návštěvníků a dle zpětné vazby jsme se přesvědčili o tom, že akce byla smysluplná. Přestože z dotazníku vyplynulo, že většina účastníků akce má ekologické smýšlení a poctivě se věnují třídění odpadů, rodiče za námi chodili s tím, že se při akčním dni dověděli řadu nových a zajímavých informací. Po skončení akce si každá rodina si domů odnesla jako symbol ekologie opakovaně použitelnou skládací polyesterovou tašku.

Výsledky
Podařilo se nám zábavnou formou informovat účastníky akce o správném způsobu třídění odpadů v našem městě. Souhrn získaných informací obdrželi účastníci akce na letáčku. Dle zpětné vazby víme, že se některým dětem povedlo vzbudit zájem o třídění odpadů u členů rodiny, kteří se dosud do třídění odpadů nezapojovali. Dokázaly je motivovat k nákupu odpadkových košů na tříděný odpad a k zahájení třídění odpadů. Podařilo se nám rozpoutat diskuzi mezi rodiči o důležitosti třídění odpadů, o důležitosti předcházení tvorby odpadů, lidé si uvědomili, že ani vytříděný odpad často nemá své uplatnění, protože jej zpracovatelé nechtějí vykupovat. Mnoho rodičů bylo překvapeno statistickými údaji, které poukazovaly na ekologické dopady při používání různých typů nákupních tašek. Z dotazníku, který byl součástí akčního dne jsme zjistili, že by lidé bydlící v panelových domech, měli zájem o kontejnery na bioodpad.

Kroky a témata Ekoškoly

Nápad zpracovat projekt "Naučme se recyklovat" vznikl při zpracování Analýzy.
Jeho rozsah byl natolik velký, že byl pro něj zpracován samostatný Plán činností.

 

Plán činností

Naučme se recyklovat

Plánování a realizace akčního dne byla pro nás zdrojem zábavy a vzdělávání, prostředkem k informovanosti veřejnosti o výsledcích naší činnosti a příležitostí k šíření osvěty v oblasti třídění odpadů.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.