Návštěva Ekoškolky Rozárka - Zlíchov.

V rámci prvního kroku Ekotým, jsme se zabývali sdílením zkušeností a navázáním kontaktu se "sousední" Ekoškolkou Rozárka na Zlíchově, kam jsme vyrazili na návštěvu s naším dětským Ekotýmem.

Název školky: MŠ a ZŠ Záhorského, Praha 5 - Hlubočepy
Krok: Informování a spolupráce
Téma: Ekotým

Naší snahou je vnést do programu naší školky co nejvíce environmentální výchovy, podporovat v dětech jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí a k okolí ve kterém žijí.
Tyto získané dovednosti a návyky jsou užitečné pro jejich další život a vedou děti k zodpovědnému a samostatnému chování.
Stejný cíl mají všechny školky zařazené do programu Ekoškolka. V našem blízkém okolí je to například MŠ Rozárka na Zlíchově.
Abychom načerpali nové zkušenosti a inspiraci, vydali jsme se na návštěvu do této MŠ.
Náš dětský Ekotým, v němž jsou zástupci z každé třídy, chtěl poznat, jak to ve školce Rozárka vypadá a jak se tato školka zapojila do programu Ekoškolka.
Děti si své zkušenosti předávaly v komunitním kruhu formou rozhovorů, doplněných obrazovým materiálem a kresbou.
Děti se navzájem hned skamarádily, povídaly si spolu a prohlédly si školku. Největší zájem však měly o školkové mazlíčky. Vzájemně si sdělovaly, jak o svá zvířátka pečují, čím zvířátka krmí a co mají rády.
V naší školce se staráme o želvu, šneky, rybičky a v Rozárce chovají krásného „barevného“ králíka.
Další povídání, které děti zajímalo, bylo, jak se děti podílejí na třídění odpadu, péči o zahradu, například o kompostování. Návštěvu jsme zakončili společnou herní chvilkou.
Děti byly spokojené, navzájem si pověděly co se v našich Ekoškolkách děje a slíbily si, že nyní přijde do naší školky na návštěvu Ekotým ze školky Rozárka.

Autor: Bc. Petra Dušková

Informování a spolupráce

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.