Není nám lhostejné okolí MŠ

Dlouho nás trápilo znečištěné okolí od pejsků. Protože víme, že pejsci za to nemohou, rozhodli jsme se na to upozornit jejich majitele.

Název školky: MŠ Kytička Pardubice, Gebauerova 1691
Krok: Analýza
Téma: Prostředí školy

Při vycházkách jsme si všímali, že máme okolí školky hodně znečištěné psími exrementy. Děti se divily, proč všichni pejskaři nepoužívají pytlíky a odpadkový koš, který stojí poblíž naší školky. Rozhodli jsme se na to upozornit. Děti nakreslily obrázky s touto tématikou, my jsme pro jistotu ještě nějaké vytiskly, aby všichni pochopili! Rozvěsili jsme je po okolí a čekali jaké budou výsledky. Moc nás potěšilo, že situace se opravdu velmi zlepšila a my už nechodíme do školky se zapáchající obuví.

Kroky a témata Ekoškoly:
Při Analýze Prostředí školy jsme sledovali také okolí MŠ. Výsledky jsme využili pro informování a spolupráci s veřejností.

Prostředí školky

Není nám lhostejné okolí MŠ

Dlouho nás trápilo znečištěné okolí od pejsků. Protože víme, že pejsci za to nemohou, rozhodli jsme se na to upozornit jejich majitele.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.