Osoby a obsazení aneb rozdělení rolí při schůzce Ekotýmu.

K čemu jsou dobré a jaké role zvolit, nejen když probíhá schůzka Ekotýmu

Název školky: MŠ Čeladenská Beruška
Krok: Ekotým

Při první schůzce Ekotýmu, jsme členy požádali, aby nám pomohli se zajištěním průběhu schůzky. Potřebovali jsme někoho, kdy by nás vyfotil a někoho, kdy by průběh schůzky zapsal. O role projevili členové zájem dobrovolně. Tyto role vyplynuly přirozeně, protože koordinátorka neměla prostor k tomu, aby tyto věci stihla.

Při příští schůzce jsme na základě zkušeností přidali roli koordinátora myšlenek, který má za úkol hlídat, aby skupina neodbíhala od tématu. Tato role je velmi důležitá obzvláště ve chvíli, kdy je ve vašem Ekotýmu většina žen J A protože chceme prezentovat Ekoškolu i široké veřejnosti, zavedli jsme také roli redaktora, který o setkání napíše článek do místního zpravodaje. Všechny tyto role byly určeny pro dospělé, ale i děti se chtějí aktivně podílet na organizaci Ekotýmu. Všechny stávající role jsme proto vytvořili i pro členy dětského Ekotýmu.

Naše schůzky tedy začínají tím, že zrevidujeme pravidla a rozdělíme si role. Výběr rolí je dobrovolný a ještě nikdy se nestalo, že by o ně nebyl zájem. Na flipchart a do zápisu píšeme jména aktérů.

Rozdělením rolí nám vznikl větší prostor pro koordinaci ekoschůzky, delegovali jsme některé úkoly, poskytli důležitost členům ekotýmu a naplnili další kritéria.

Role, které se nám osvědčily:

Fotograf dospělý i dětský člen ekotýmu, který fotografuje schůzku ekotýmu

Zapisovatel a redaktor písmenkový – zajišťuje písemný záznam ekoschůzky/článek do médií, obvykle dospělý člen ekotýmu

Zapisovatel/redaktor obrázkový – dětský člen ekotýmu, který nakreslí obrázek ze schůzky nebo ke článku

Koordinátor myšlenek dospělý – vrací ekotým zpět k tématu

 

Tipy a rady:

Mějte pro aktéry některých rolí připravený popis toho, co od nich požadujete. Zapisovatel a redaktor dostane seznam toho, co v zápise nebo článku nesmí chybět, tím si ušetříte čas s úpravami a naplníte kritéria.

Nebojte se dětem dát fotoaparát k dispozici, dětem se často podaří vyfotit situace z jiného úhlu.

Pokud je o role velký zájem, obvykle na straně dětí, dejte jednu roli i více účastníkům.

Ekotým

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.