Paprika a chléb

Pochopení pojmů Surovina a Potravina může vést k tomu, že se děti budou lépe orientovat v tom, co jedí.

Název školky: Mateřská škola Citov
Krok: EV ve výuce
Téma: Jídlo

Surovina a Potravina jsou důležité pojmy, kterým by děti mohly porozumět. Lépe se tak budou orientovat v tom, co jedí, ale také např. pochopí rozdíly v náročnosti na zpracování surovin (voda, energie), proniknou do problematiky obalů aj. Klíčové je, aby si vytvořily představu o tom, co nabízí příroda a co je výtvor lidské práce. Je to také úvod k porozumění receptu, pracovnímu postupu výroby např. těsta, a důležitá znalost pro práci s výživovou pyramidou. 

Nechceme dětem sdělovat hotové poznatky; proto jsme touto aktivitou chtěli děti přivést k tomu, aby rozdíly pojmenovaly samostatně, na základě vlastních zkušeností.

Položili jsme před děti dvě misky – jednu s chlebem, druhou se zelenou paprikou. „Prohlédněte si děti, obě věci k jídlu a pojmenujte, čím se liší?“ Učitel řídí diskusi, parafrázuje každý vyslovený názor a od dětí vyžaduje jeho hodnocení. Shodnou-li se děti na některém stanovisku, zapisuje jej učitel na tabuli.

Dále jsme na koberec rozsypali obrázky jídel, děti si je vybíraly a samy nebo po poradě s kamarádem přiřazovaly k paprice nebo k chlebu; podle toho, zda šlo o surovinu či potravinu. Pak jsme společně zkontrolovali, co je správně a co nikoli a vysvětlili jsme si proč.


Naše rada jinému koordinátorovi

Pro zažití pojmů je třeba, aby se k nim učitel vracel a pojmy používal i se zpětnou vazbou: „Proč, kde se vezme?.“  Také je dobré pojem běžně užívat např. u receptu, se kterým děti pracují, nebo u pyramidy.  Mladší děti pojmy „surovina“ a „potravina“ neužívaly, ale rozuměly jim; když jsme se zeptali na souvislost, uměly ji vysvětlit.

Jídlo

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.