Piktogramy v plánu činností - jak pomáhají?

Vytváření plánů činností jsme si v mateřské škole usnadnili výběrem a používáním obrázků, kterým děti rozumí a umí s nimi pracovat. Plán činností je pak přehledný a srozumitelný dětem i dospělým.

Název školky: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava
Krok: Voda
Téma: Plán činností

Při tvorbě plánu činností chceme, aby si děti uměly samy naplánovat jednotlivé kroky vedoucí k určenému cíli. Každý školní rok se ovšem ve třídě nenajdou tak šikovní kreslíři, jejichž obrázky by byly srozumitelné ostatním dětem i dospělým. Druhým rokem již ve školce používáme k plánování obrázky, které si děti po dlouhé debatě samy vybraly a jejich používání se nám velmi osvědčilo. Při plnění úkolů doplňujeme plán i obrázky dětí a fotografiemi, ale prvotní vytváření plánu zvládnou děti v podstatě samy, učitelka jen dopíše nezbytný text, aby si úkol mohli přečíst i dospělí. Obrázky umožňují zapojit se do plánování hlavně mladším dětem. 

Plán činností vychází z analýzy a díky používaným obrázkům se snadno monitoruje a vyhodnocuje.

Lucie Zálešáková

MŠ Melč piktogramy v Plánu

Piktogramy ve školce pomáhají

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.