Poznáváme okolí našeho bydliště

Během celostátního uzavření mateřských škol jsme přemýšleli, jak pokračovat v činnosti naší Ekoškoly. Zahájili jsme tedy nové téma "Prostředí MŠ" bojovou hrou "Poznej své okolí".

Název školky: MŠ Dubeč
Krok: Prostředí školy
Téma: Informování a spolupráce

Zažili jsme to všichni - práce Ekotýmu je naplánovaná, všichni mají spoustu nápadů a těší se, jak se pustí do práce na novém tématu. Bohužel nám tyto plány ze dne na den překazil Covid-19 a uzavření škol. Stáli jsme před otázkou, co dál.To už byl jen kousek od zrodu nápadu na bojovou hru "Poznej své okolí".
Já a moje kolegyně jsme se vypravily do bližšího i vzdálenějšího okolí naší MŠ. Cestou jsme vyfotily výrazná místa, která jsou zajímavá z historického, nebo z přírodního hlediska. Z těchto fotografií jsme vytvořily pracovní listy s celkem devíti zastávkami. Pracovní listy jsme umístily do tašky a pověsily v určený den a hodinu na branku MŠ. Děti s rodiči (a často i prarodiči) si je vyzvedly, měly místo najít, doplnit jeho název, případně popsat, kde by ho v Dubči našly. Na místa se mohly dopravit pěšky, na kole či koloběžce, auta byla přísně zakázána :-). Trasa se dala rozdělit a absolvovat během několika dnů. Na každé zastávce se děti měly také vyfotit jako důkaz, že tam skutečně došly. Vyplněné pracovní listy pak předaly v domluvený den a hodinu opět do tašky, která visela na brance MŠ. Za odměnu si mohly z krabice vybrat drobnou pozornost.

Tato akce byla reakcí na uzavření naší Ekoškoly. Chtěli jsme uvést nové téma "Prostředí MŠ" a zároveň se zaměřit na krok Informování a spolupráce - my, děti i rodiče jsme zjistili, jak dobře známe své okolí, co se nám líbí a co bychom mohli vylepšit. Akce měla velký úspěch, po celý týden nám chodily fotografie dětí a ohlasy rodičů, někteří z nich navštívili tato místa poprvé a s údivem komentovali: "To jsem vůbec netušil/a, že tu něco takového máme " :-).

Pracovní list najdete zde.

Dana Říhová

MŠ Dubeč - Poznáváme okolí

Poznáváme okolí

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.