Poznáváme život naší zahrady

Na zahradě MŠ jsme hledali obyvatele naší zahrady na různých stanovištích naučné stezky. Pozorovali jsme broučky, jejich přirozené prostředí.

Název školky: MŠ Hvězdička
Krok: Prostředí školy

Cílem činností bylo seznámit děti s prostředím školní zahrady. Pro větší motivaci dětí jsme pátrali po nejmenších živočiších. Připravili jsme si kelímkové i obyčejné lupy, pastelky, atlasy brouků a vyrazili pátrat. Děti jsme rozdělili do skupin, podle stanovišť (kompostér, v lese, na louce). Na stanovištích děti hledaly různé živočichy, které šetrně pochytaly do kelímkových lupiček. Každá skupina následně představila své broučky, které jsme si našli v atlase. Společně jsme je pustili a postavili jim domečky. Nakonec jsme si broučky nakreslili.
Kromě pozorování živočichů si děti při podzimních hrách na naší školní zahradě uvědomily, že je na zahradě spoustu listí a ptaly se, co s listím budeme dělat. Dohodli jsme se, že listí shrabeme a část ho dáme do kompostéru. Druhou část necháme jako úkryt pro živočichy naší zahrady, a přirozené hnojivo pro stromy a trávník. Na této akci se podílely všechny děti, učitelky, asistentky pedagoga, provozní zaměstnanci.

Prostředí školky

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.