PROJEKT CITI-SENSE - veřejné monitorování ovzduší

Cílem našeho snažení bylo vzbuzení zájmu u dětí a rodičů o životní prostředí a vytvoření občanských pozorovatelen.

Název školky: Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25
Krok: Informování a spolupráce

V rámci  zapojení do projektu CITI- SENSE jsme se s dětmi v tomto školním roce věnovali ovzduší v našem městě, sledovali jsme jeho kvalitu prostřednictvím pokusů a činnostního učení . 

Ve školním roce  2015/2016 jsme se zapojili do projektu  CITI – SENSE (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.). Realizací tohoto projektu jsme chtěli vést děti i jejich rodiče k zamyšlení o čistotě ovzduší v našem městě. V měsíci říjnu 2015 jsme s dětmi uskutečnili projekt “Týden ovzduší“, ve kterém jsme se věnovali  tématu z  hlediska ekologie. V rámci kampaně pro předškolní děti z MŠ koordinátorka projektu Ing. Vlasta Švecová, Ph.D. z Ústavu akademie věd a paní Mgr. Markéta Ubíková z občansko prospěšné společnosti Čisté nebe uspořádaly  interaktivní besedu pro  děti na téma “Ovzduší – vzduch, děti se tak seznámily s tím -  co je to vzduch, jakou má cenu, co všechno vzduch znečišťuje a co dělat pro to, aby byl vzduch čistější. V zimě děti z ekologického kroužku  dokumentovaly a vyhodnocovaly  “kouřící komíny“ ve Vratimově. Prostřednictvím pokusů děti sledovaly čistotu sněhu.  Děti z MŠ - Horních Datyň  po dobu třech měsíců leden – březen 2016 sledují a zapisují kvalitu ovzduší do grafu.  V rámci projektu CITI – SENSE proběhlo začátkem roku ve třídě i na budově MŠ monitorování kvality ovzduší, sloužící k porovnávání výsledků měření mezi vnitřním a venkovním prostředím budovy školy. Čtyři zaměstnanci MŠ se účastní projektu jako  mobilní (personální) senzory. Rodiče jsou o projektu a výsledcích měření informováni prostřednictvím webových stránek školy,  ekologických nástěnek a tisku. Realizací projektu chceme umožnit dětem a rodičům aktivně se účastnit správy životního prostředí v našem městě.  

 

Autor: Monika  Chylinská

Informování a spolupráce

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.