První schůzka Ekotýmu a návrh loga pro Ekotým

Zvolení tématu na tento rok, vytvoření loga a rozdělení rolí. Hlavním cílem bylo seznámit všechny členy s programem a motivovat se k další činnosti.

Název školky: MŠ Dolákova, Praha 8, Dolákova 1, odloučené pracoviště MŠ Dolákova 598/3, 181 00 Praha 8
Krok: Ekotým

Dne 7.12.proběhla v dopoledních hodinách v naší školce první schůzka ekotýmu. Zatím jsme ve složení: koordinátorka, další p.učitelka a 6 dětí, zástupců z každé třídy. Pro rodiče jsme vyvěsili informace o programu ekoškolka a nabídku aktivní účasti. V každé šatně všech 4 tříd naší školky máme nástěnku s EV tématikou, kterou nyní využíváme k informování rodičů o programu. Schůzku jsme zahájili společnou diskuzí o tom, kdo jsme, co znamená ekotým a čemu se budeme věnovat. Slovo ekotým bylo pro děti těžko uchopitelné a pak někdo z dětí navrhl "ochránci přírody". Jako první téma jsme si zvolili PROSTŘEDÍ, ke kterému p.učitelka Daniela připravila "Sluníčkový projekt". Začneme analýzou nejbližšího prostředí, což je třída, dále si projdeme s ekotýmem celou budovu školky a na závěr i zahradu. Celá analýza bude probíhat formou hry, úkolem dětí bude rozmístit sluníčka a mráčky podle líbí/nelíbí a na závěr se pokusit o reflexi a sdílení nápadů. Projekt bude pro všechny, každou třídu. Na ekotýmu bude všechny výsledky posbírat a na další schůzce připravit plán změn tak, aby se naše školka co nejvíce prozářila sluníčky. Dále měl každý člen z řad dětí za úkol navrhnout logo pro náš ekotým. Vzniklo 6 krásných návrhů. O vítězném logu se bude dále demokraticky hlasovat. V logu se objevili pavoučci, ploštičky, stromy, sluníčka, barevná planeta, voda a rostliny i odpadky (které na trávník nepatří). Děti se aktivně účastnily.Nakonec jsme si rozdělili role v týmu (fotograf, nástěnkář, reportér) a domluvili se na příští schůzce plánované v lednu.

Bc. Petra Kanclířová

Ekotým

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.