První schůzka Ekotýmu je zásadní.

Schůzku a její průběh jsme plánovali důkladně. Na jejím průběhu záviselo, zda se nám její členy podaří motivovat ke vzájemné spolupráci nebo ne.

Název školky: Ekoškolka Rozárka
Krok: Ekotým

 Kladli jsme si otázky: jak schůzka proběhne? Jak nastavíme pravidla a stmelíme tým? jak udržíme pozornost dětí a zároveň probereme to důležité s dospěláky?

Ještě před schůzkou bylo třeba motivovat rodiče i děti. 
Kromě tematického celku zaměřeného na smysl Ekoškoly (který jsme měli na úvod, aby děti lépe pochopily proč) jsme s dětmi probírali vlastnosti potřebné pro účast v Ekotýmu (musí mít rádi přírodu, musí být trpělivé a vytrvalé, musí umět naslouchat a hlavně vědět, že poslední slovo má náčelník - dospělá, zodpovědná osoba,...). Pro srozumitelnost jsme pro dané vlastnosti použili obrázky: květinu, siluetu dravce, ucho a profil indiánského náčelníka. 
Rodiče - jsme motivovali na třídní schůzce - představením programu a jeho významu, promítáním fotek z činnosti. Zabralo to, zapojilo se hned několik aktivních rodičů. 
Na samotné schůzce Ekotýmu jsme začali právě programem - který byl napsaný a zároveň zaznamenaný piktogramy (aby mu rozuměly i děti) a krátkým představením Ekoškoly. Pokračovali jsme pravidly: když jeden mluví, ostatní naslouchají, kdo chce něco říci, musí nad hlavou rozsvítit hvězdičku (ruce spojené nad hlavou). Pokračovali jsme krátkou hříčkou, abychom všechny rozhýbali, stmelili se, seznámili se a zapojili děti. Také jsme jednoho chlapce určili jako fotografa. Další průběh Ekotýmu byl již rozdělený: děti s učitelem odešly kreslit svoje oblíbené místo ve školce, dospělí řešili, jak udělat Analýzu školky. Dohodli jsme se, že zkusíme Analýzu na téma Prostředí a Jídlo. Použili jsme k tomu pracovní listy na Analýzu, Analýzy prostředí se chopila maminka z Ekotýmu a slíbila vytvořit dotazník pro rodiče. Analýzy jídla kdo jiný než - Lenka, naše skvělá provozní. 

Ekotým

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.