První setkání malého Ekotýmu po karanténě

S obnovením provozu naší školičky po karanténě vyvstala otázka, jak pokračovat v programu Ekoškola. Našli jsme cestu:)

Název školky: Školička Kamarád Nové Veselí
Krok: Monitorování a vyhodnocování
Téma: Prostředí školy

Zhruba po 14 dnech provozu, kdy jsme se snažili maximálně zajistit veškerá opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19, jsme se ve třetím týdnu provozu rozhodli uspořádat setkání malého ekotýmu. Pozvánkou na webu a upřesňujícími informacemi v aktualitách jsme zajistili, že všechny děti měly roušky a koordinátor měl ochranný štít. Našim cílem bylo monitorovat plnění plánu činnosti. Nejdříve jsme si zazpívali naši hymnu a poté jsme si sedli k rekapitulaci toho, co se dělo před uzavřením MŠ. Společně jsme vzpomínali a nakonec i podle plánu činnosti jsme zjistili, že ekotým měl za úkol aktivovat rodiče na donesení pokojových rostlin a zřizovatel zajišťoval prosvětlení a výmalbu některých prostor. Děti si vyrobily palce nahoru v zelené barvě a palce dolů v červené barvě. A pak jsme vyrazili na monitoring. Celou budovu jsme prošli, a tam, kde proběhla změna, děti palcemi hodnotily, zda byla k dobrému či ne. Pak jsme se domluvili, že se musíme setkat s velkým ekotýmem k jejich vyhodnocení. Malý ekotým při společném setkání odprezentuje celému ekotýmu, co zjistil. Setkání všech a případné uzavření tématu prostředí plánujeme na poslední týden v červnu.

Ekotým

První setkání malého Ekotýmu po karanténě

S obnovením provozu naší školičky po karanténě vyvstala otázka, jak pokračovat v programu Ekoškola. Našli jsme cestu:)

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.