Radíme, jak na odpady

Učíme spolužáky třídit odpad a radíme, jak snížit produkci odpadů.

Název školky: ZŠ a MŠ Černovice
Krok: Odpady
Téma: Informování a spolupráce

Každý rok poskytujeme žákům a jejich rodičům letáčky, které seznamují s jednotlivými druhy odpadu. Žáci se podle nich učí, jak se třídí a kam se jednotlivé druhy odpadů zařazují.

Také provádíme osvětu na téma šetrný spotřebitel. Za období, kdy provádíme tuto osvětu, začalo třídit odpad více rodin. Děti nosí svačiny ve vratných obalech a nekupují pití v PET-láhvích. Do sběrových akcí se zapojuje stále více lidí. Ve škole vybíráme baterie, hliník, PET-víčka, elektrospotřebiče a papír. Třídíme papír a plast, sklo, nebezpečný odpad. Stále se nám nedaří ve třídách odstranit škodiče, kteří záměrně odhazují plast do papíru. Na odstranění tohoto nešvaru soustavně pracujeme. Na tvorbě letáků se v hodinách Ekologie podíleli žáci 6. a 8. třídy.

Také jsme sestavili pěknou příručku Informujeme, radíme, ptáme se, kterou si můžete i vy stáhnout zde.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.