Schůzka malého Ekotýmu v naší školce

Po měsíci jsme se znovu sešli na schůzce Ekotýmu, abychom zhodnotili, co nového se nám povedlo v našem školkovém projektu “Neplýtváme potravinami” a naplánovali si další cíle.

Název školky: MŠ Čtyřlístek Praha-Běchovice
Krok: Ekotým
Téma: Jídlo a Svět

Po měsíci jsme se znovu sešli na schůzce Ekotýmu, abychom zhodnotili, co nového se nám povedlo v našem školkovém projektu “Neplýtváme potravinami” a naplánovali si další cíle.
Druhý týden v únoru každá třída zjišťovala, kolik zbytků jim zůstává z hlavního jídla u oběda. Šlo o to, aby děti viděly, že je škoda jídlo vyhazovat. Zaměřili jsme se i na to, z čeho se jednotlivá jídla vaří, co nám chutnalo nejvíce a naopak nejméně a vše jsme graficky znázornili v tabulce. Na schůzce jsme si všichni tabulky mohli prohlédnout a dohromady vážení zbytků zhodnotit. Zejména předškolní třídu Berušek měření natolik motivovalo, že neměly za celý týden téměř žádné zbytky, ale i ostatní třídy měly velmi malé množství zbytků, což nás mile překvapilo. Berušky se během týdne i aktivně zajímaly o vážení v ostatních třídách a navrhly, že si chtějí vážení brzy zopakovat.
Jelikož už nám pomalu klepe jaro na dveře a zásluhou tatínka pana Slivanského bude mít každá třída svojí vlastní čtvercovou zahrádku na pěstování plodin. Děti se v každé třídě předběžně domluvily, co by na záhonku chtěly pěstovat. Na schůzce ekotýmu děti podrobně rozebraly, co všechno bude k pěstování potřeba. Vše pomocí obrázků zakreslily a každý si to může prohlédnout na nástěnkách u vchodů do MŠ. A na co, že to děti přišly? Že k tomu, aby rostliny rostly, potřebují slunce a vodu, ale taky bude potřeba hlína a semínka. Zástupci z jednotlivých tříd mají za úkol semínka s rodiči sehnat, ale zapojit se může opravdu každý, kdo má možnost jakkoliv přispět. Už se moc těšíme, až se do realizace jednotlivé třídy pustí a všechny děti se budou moci aktivně zapojit do celého procesu pěstování od semínka po ochutnávku vlastních výpěstků. Věříme, že to pro děti bude velmi přínosné a tímto zároveň prosíme rodiče o aktivní zapojení, abychom mohly tento projekt realizovat.

 

Ekotým

Schůzka malého Ekotýmu v naší školce

Po měsíci jsme se znovu sešli na schůzce Ekotýmu, abychom zhodnotili, co nového se nám povedlo v našem školkovém projektu “Neplýtváme potravinami” a naplánovali si další cíle.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.