Setkání dětského Ekotýmu mateřské školy Markušova

Cílem bylo seznámit dětské Ekotýmy z různých budov jedné MŠ

Název školky: MŠ Markušova
Krok: Prostředí školy

Průběh setkání:

1)      Prohlídka zahrady mateřské školy Dubnova a hledání stejných prvků (např. dřevěné sedáky, kompostery, hmyzí hotely, barevné info. tabule, krmítko pro ptactvo, lžičková zvonkohra, stromy – jeřabiny, Ekokodex – jablíčko, vystřihovánky v okně…)

2)      Teta Naďa nás vřele přivítala a mohlo tak začít  putování po celé školce.

3)      Setkání všech dětí se uskutečnilo ve žluté třídě, kde proběhlo seznamování a fotografování

4)      Paní učitelka Lucka, s dětmi  – Etotýmáky žluté třídy všem objasnila co všechno ukrývá jejich ekoškolí strom. Jakým způsobem se jim daří a nedaří plnit jednotlivé cíle. Vystřižené výseče na jablíčkách ukázaly, co mají již zvládnuto. Bubliny u zamračených smajlíků nám představily důvody, proč se cíl nepodařil splnit. Každý, kdo navštíví třídu (rodiče, paní ředitelka, ostatní kolegyně, provozní) má možnost dozvědět se i něco více o plánovaných aktivitách.

5)      Kontrolní aktivita se uskutečnila v modré třídě, kde se jednotlivé děti navzájem představily a seznámily. Společně jsme hodnotili úspěchy a neúspěchy plnění úkolů zobrazených na jablíčkách, které děti -  Ekotýmáci donesly z každé třídy obou budov naší mateřské školy

6)      Společný Ekotým vytváří dvě leporela, kde vždy 1x za měsíc zaznamenáváme úspěchy v naplňování cílů stanovených v jednotlivých třídách.

7)      Paní učitelka Irena nás provedla zelenou třídou. Pakobylky indické zde mají vybudované nádherné zázemí a tak jsme si je lupami prohlédli. I zde jsme měli možnost shlédnout jejich ekoškolí strom se splněnými a nesplněnými úkoly. Děti zaujala tabulka se značkami dětí, která zobrazovala ,,půjčování“ pakobylek na víkend domů.

8)      Dále následovala prohlídka kuchyně pod vedením vedoucí školní jídelny p. Zuzky. Paní kuchařka Romana dětem vysvětlila, jak se může i v kuchyni ušetřit čas i energie. Děti měly možnost prohlédnou si nový konvektomat, který školce právě takové úspory přináší. Děti zkontrolovaly i sklady pro kořenovou zeleninu. Překvapení a hádanka na ně čekala až na konci.  Obří kedluben opravdu nikdo nečekal.

9)      Na závěr jsme společně Zhodnotili celou návštěvu, vzájemně jsme se rozloučili a slíbili jsme si návštěvu budovy Markušova, kam se vypravíme se společným Ekotýmem za měsíc…

 

Závěr pro příště:

1)      Příští setkání a prohlídka v MŠ Markušova

2)      Příprava na dolepení dalších výsečí z jednotlivých jablíček – témat: Odpady, Voda, Prostředí a Jídlo do našeho leporela

Prostředí školky

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.