Skřítek Radost - dílnička pro děti a rodiče

Priority naší třídy - eko výchova se zaměřením na recyklací a prostředí; seznámení s plodinami, které pěstujeme v blízkém okolí; umět nejen pojmenovat naše emoce.

Název školky: MŠ Francouzská
Krok: Odpady
Téma: EV ve výuce

Ve středu se u nás v mateřince konala první dílnička pro rodiče a jejich děti. Vyráběl se skřítek pro radost na naší venkovní zastřešené terase. Naše priorita je seznámit děti s plodinami z našeho blízkého okolí. A kterou jinou, když jsme beskydská oblast, než bramboru. Děti znají bramborové kaše, bramborové knedlíky, uvařené brambory či hranolky. Avšak vidět bramboru ve slupce vyvolala otázky typu: "Jak to, že je brambora černá? Proč je ta brambora špinavá?" Dále se zabýváme ekologickou výchovou resp. recyklací. Všichni máme doma ponožky. A někdy té jedné chybí druhá. Místo, aby se vyhodila, využili jsme ji jako čepici pro skřítka Radost. Od letošního školního roku pracujeme především s emocemi. Rozhodli jsme se, že tu naši první emoci, která se jmenuje radost, nejen že pojmenujeme, ale že si ji pořádně užijeme a vyrobíme. Skřítky si děti zapíchly do trávy, aby při příchodu do MŠ vyvolaly na tvářích všech přítomných úsměv, možná i smích....

Téma Odpady a Prostředí, úkolem je spolupráci s rodiči a zanést EV do každodenního vzdělávání dětí

Bc. Taťána Soukalová

MŠ Francouzská

Skřítek Radost

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.