Společné vaření nás baví

Návrh zapojit náš Ekotým do výzvy mezinárodního programu Ekoškola a Jaroměřické mlékárny „Vaříme společně!“ byl od počátku přijat s nadšením, a to jak malými, tak i velkými kuchtíky a strávníky.

Název školky: Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice
Krok: Vaříme spolu
Téma: Jídlo

Jelikož podmínkou bylo použití alespoň jednoho mléčného výrobku, museli jsme si nejdřív ujasnit, jaké mléčné výrobky známe. Dětem ve vzpomínání notně pomohly obrázky. Dále jsme si vyjmenovali jednotlivá roční období a k nim děti přiřazovaly pro ně typické suroviny, aby si uvědomily specifika jednotlivých období. Ekotým se následně rozdělil do čtyř pracovních skupin a každá skupina se po vzájemné domluvě ujala jedno z ročních období.  Domácím úkolem do příští schůzky Ekotýmu bylo společně ve skupině vymyslet ke svému ročnímu období vhodný recept, promyslet lokálnost surovin a zamyslet se nad využitím vzniklých odpadů.       

Průzkum proběhl na následující schůzce Ekotýmu. Skupinky si přinesly vybrané recepty a společně analyzovaly potřebné suroviny a potraviny. Co lze použít z vlastních zásob, co bude potřeba koupit, kde se to koupí a odkud k nám dané suroviny putují. Děti také navrhovaly, jak naložíme s odpady, které nám při vaření vzniknou. Kromě běžného třídění vyhrála výroba dekorací. Hlavním úkolem pak bylo graficky zpracovat a znázornit svůj recept. Hotové výtvory byly představeny ostatním při společné prezentaci. V závěru setkání proběhlo plánování akčního dne, tedy kdy, kde, co a jak proběhne.  

Akční den se uskutečnil ve čtvrtek 24. listopadu. Kuchtilo se ve velkém, nakonec v pěti skupinách, podle časového harmonogramu, a ruku k dílu přiložilo i spoustu jiných malých pomocníků. Díky skvělému pracovnímu nasazení všech zúčastněných se podařilo vykouzlit dýňové muffiny, jednohubky „Plachetnice“, citrónový koláč a čokoládové palačinky s tvarohem, zkaramelizovaným ovocem a pekanovými oříšky. Bonusem byl mléčný ovocný koktejl, který byl pro přítomné překvapením a zároveň hádankou, jaké různé ovoce se v něm skrývá. Na dobrotách jsem si hned pochutnali a olizovali se až za ušima.

Tato výzva nám přinesla nejen příjemně strávené odpoledne a plná spokojená bříška, ale také nové vědomosti, zkušenosti a nápady, ale především se postarala o nenásilné stmelení našeho Ekotýmu, z čehož máme největší radost. :-)

Autor: Petra Henešová                                  

Jídlo

MŠ Velká Bystřice - Vaření nás baví

Výzva Vaříme společně

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.