Strom přátelství

V rámci revitalizace školní zahrady se děti, pedagogové a rodiče rozhodli na výsadbě nového stromu v parčíku před vstupem do Mš. Tímto krokem chceme podporovat u dětí aktivní přístup ke změně prostředí školy a posílit a podpořit dobré vztahy.

Název školky: MŠ Mokrá Horákov
Krok: Sledování a vyhodnocování

V rámci revitalizace školní zahrady pedagogové společně s dětmi přemýšleli, jak změnit i vstup do Mš. Jelikož do MŠ se přichází přes park, začaly děti  v rámci diskuse navrhovat, že bychom mohli vysadit před MŠ strom. A tak začal týden plný příprav. Nejprve děti během vycházek pozorovaly stromy v okolí, učily se je rozeznávat, seznamovaly se formou her a činností s významem a potřebností stromů pro člověka a vybíraly druh stromu. Nakonec vybraly javor mléč a odhlasovaly si název stromu. Nejprve jsme oslovili rodiče, abychom zajistili odvoz stromu velkým autem. Děti vyměřily a vybraly správné místo pro umístnění a potom přišla na řadu pořádná chlapská společná práce tatínků a dětí při hloubení jámy. A mohli jsme vysazovat. Jedno páteční odpoledne zasadili děti společně s pedagogy, rodiči a zástupci obce v parku před Mš javor mléč a nazvali ho Stromem přátelství. Všechny děti si přinesly lopatky a konvičky, aby strom důkladně zahrnuly hlínou, zahrabaly a zalily. Děti také vytvořily malovanou cedulku s názvem a druhem stromu, kterou mu po zasazení přivázaly. Slavnostní odpoledne děti zpestřily krátkým vystoupením a slibem, jak se budou o vysazený strom dále starat. Po zasazení stromu děti společně s rodiči vyrobili lístečky se vzkazy a přáními pro Strom přátelství a umístili je na obraz malovaného stromu do MŠ Tímto projektem jsme podporovali u dětí vnímání přírody a aktivní přístup ke změně prostředí školy. Také bychom chtěli vytvořit novou tradici podzimního setkávání s dětmi, rodiči a veřejností při výsadbě  nových stromů.

Autor: Mgr. Jitka Novotná

Sledování a vyhodnocování

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.