Svačinu si připravíme, úkolů se nebojíme

Z Analýzy tématu jídla vzešla slabá stránka: Děti nemají možnost si jídlo připravit nebo upravit. Na základě analýzy jsme si stanovili s dětmi cíl: Připravit si 1x týdně svačinu z dodaných surovin. Tento cíl byl rozpracován dětmi do dílčích úkolů.

Název školky: MŠ Mokrá_Horákov
Krok: Plán činností
Téma: Jídlo

Na společné schůzce Ekotýmu jsme provedli podle připravených otázek Analýzu tématu JÍDLO. Z této analýzy vzešly mimo jiné tyto dvě slabé stránky – Děti neumí vysvětlit rozdíly mezi surovinou a potravinou a Děti nemají možnost si jídlo připravit nebo upravit.

Spolu s kolegyní a našimi Šněčky jsme se rozhodli zaměřit na problematiku vlastní přípravy jídla. V rámci našeho třídního Ekotýmu jsme tedy začali s plánováním. V ranním kruhu jsme začali diskusí na téma přípravy vlastní svačiny – Můžeme si ve školce sami namazat nebo ozdobit chléb či rohlík? Připravujeme si sami svačinku? Co bychom pro to mohli udělat? Jak bychom to mohli změnit? Děti pak mohly vyznačit své odpovědi namalováním smajlíka na talíř, čímž jsme zjistili, že děti zatím neměly možnost si sami svačinku připravit. Na základě analýzy jsme si stanovili cíl: Připravit si 1x týdně svačinu z dodaných surovin. Pak  jsme začali tvořit svůj plán, jak to uskutečnit. Naplánovaly jsme si např. domluvu s paní kuchařkou, odhlasovaly jsme si s dětmi den v týdnu, kdy nám paní kuchařka nachystá suroviny k přípravě svačiny, zasadili si bylinky do květináčů ve třídě.  S příchodem jara nás čeká zdobení pomazánek vlastními vypěstovanými bylinkami ze školní zahrady. Děti si vytvořily obrázkovou značku, kterou v uvedený den lepí k jídelníčku. Ke každému úkolu jsme napsali nebo namalovali kdo jej bude dělat, termín splnění, vyhodnocení. Postupně  nám z nápadů dětí přibývají další úkoly, které průběžně do plánu zaznamenáváme - pečení kváskového chleba, ochutnávka pomazánek pro rodiče.

Tipy a rady:

Při plánování s malými dětmi (které se neumí podepsat) se nám osvědčilo lepit k úkolům značky dětí. Děti se pak lépe v plánech orientují a dokáží úkoly popisovat rodičům. Při úkolu, který plní všechny děti si lepíme společný znak naší třídy-šnečka.

Autor: Mgr. Eva Buchtová

Plán činností

MŠ Mokrá-Horákov - svačinky

Chceme si připravit vlastní svačinku

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.