Ticho, ať nerušíme skřítky

Tento den jsme si za cíl naší vycházky vybrali blízkou skálu v lese, kam jsme přišli pozdravit naše neviditelné kamarády skřítky. Soustředili jsme se na zvuky lesa, na vhodné chování v lese.

Název školky: ZŠ a MŠ Nemile
Krok: Analýza

Na místě u skály jsme prozkoumali terén, ohmatali povrch skály. Přemýšleli jsme, jak asi skřítci vypadají, co mají oblečené. Jestli chodí ven a kde mají dveře. Shodli jsme se na tom, že chodí ven v noci a na cestu si svítí lucerničkami. Potom jsme se posadili na naše podložky a děti a možná i skřítci si vyslechli pohádku "O neposlušném skřítkovi." Děti po vyslechnutí pohádky odsoudily hlučné chování skřítka Frantíka a to, že rušil a ničil všechno živé v lese. 
Připomněli jsme si naše skřítky Ticháčka a Hlučňáčka a řekli jsem si o správném chování v lese a v přírodě vůbec.
Za tiché a ohleduplné chování v lese tentokrát skřítka Ticháčka dostala Anička.

Autor: Jarmila Sobotová

Analýza

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.