Třídění má smysl

Děti třídily odpad formou hry nejen v MŠ, ale společně s žáky ZŠ se postaraly, aby i okolí naší MŠ i ZŠ v Havířově-Životicích bylo čistější. "Ekotýmáčci" natáčeli s Hitradiem Orion pořad Rada starších. Otázky se dotýkaly 4 témat programu Ekoškolky.

Název školky: ZŠ a MŠ Zelená Havířov-Životice
Téma: Odpady

6. listopadu jsme se rádi připojili k oslavám Světového dne Ekoškol. Děti za pomoci dospělých z Ekotýmu (p. učitelky a p. školnice) nejprve třídily odpad - vyrobily si „své“ kontejnery z plastových víček a spousta obrázkového odpadu měla hned kam putovat.  
Děti si poradily i s otázkou „Co do lesa nepatří?“ Náš les byl „jen“ dřevený, zato odpad v podobě papírů, sklenic, plastových láhví, kelímků, igelitových sáčků byl skutečný. Vše nechtěné z „lesa“ nakonec skončilo díky dětem v těch správných barevných taškách na odpady. 
Počasí nám  přálo a tak nebránilo nic v tom, abychom se vypravili společně s žáky 1. a 5. třídy ZŠ Zelená čistit životický potok a jeho okolí.  Potok byl po horkém létu značně vyschlý, okolí již krásně zasypané spadaným listím.  Zdálo se, že nebude co čistit, přesto se odpadu našlo dost a dost. 
Oslavy světového dne Ekoškol zakončil dětský Ekotým natáčením pořadu Rada Starších Hitrádia Orion.


V MŠ máme nově barevné třídící tašky, děti to motivuje, ekotýmáčci jsou zapojeni do vynášení naplněných tašek dále do třídících pytlů,  hlídají, aby děti papírem více šetřily. Vzhledem k tomu, že jsme nově zapojenou MŠ v programu Ekoškolky, budeme s chutí  postupovat 7 kroky.

 

Světový den Ekoškol

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.