Tvorba pravidel pro Ekotým

Jak zpracovat a pracovat s pravidly pro dětský i dospělý Ekotým, které jsou pravidelnou součástí všech ekoschůzek.

Název školky: MŠ Čeladenská Beruška
Krok: Ekotým

 1. Při setkání tvořivé skupiny složené z dospělých a dětí, je nutné předem stanovit pravidla tak, aby se všichni cítili v pohodě a bezpečně. 
 2. Zaměřili jsme se především na pravidla o komunikaci, která jsou při schůzce nejdůležitější
 3. Vycházeli jsme z pravidel, která jsou dětem známá z MŠ
 4. Při první schůzce Ekotýmu jsme se ptali zúčastněných dětí a dospělých, jaká pravidla by chtěli v rámci Ekotýmu mít a všechny jsme zapsali na flipchart
 5. Pravidla jsme zobecnili do několika bodů, které jsme považovali v rámci Ekotýmu za nejdůležitější
 6. Vybrali jsme tyto pravidla: Nasloucháme si (když jeden mluví, ostatní naslouchají), Jsme k sobě kamarádští, respektujeme se (chováme se tak, aby se všichni cítili v pohodě, respektujeme názory druhých), Máme právo volby (pracujeme dobrovolně, nemusíme se účastnit všech aktivit, můžeme se volně pohybovat)
 7. Pravidla jsme doplnili obrázkovými symboly
 8. V průběhu schůzky jsou pravidla viditelně vyvěšena a v případě potřeby se na ně obracíme
 9. Při každé schůzce ekotýmu pravidla vysvětlujeme a revidujeme
 10. Pravidla jsme vyfotili a zmenšené je vyvěsili na ekonástěnku a na webové stránky MŠ

Tipy a rady:

 • Pravidla by měla být formulována pozitivně, to znamená, že by měly být návodem na to co dělat, ne co nedělat.
 • Vyberte jen nejdůležitější pravidla, přemíra pravidel by byla na škodu.
 • Vyzvěte děti, aby k pravidlům nakreslily obrázky, nebo můžete nafotit dramatizaci pravidel.

 

Ekotým

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.