Tvoříme z přírodnin - plodů podzimní přírody

V rámci tohoto kroku jsme se zabývali výzdobou MŠ - přispění k pěknému prostředí a tím příjemnému klimatu školy. K výzdobě jsme použili přírodniny a zejména plody podzimní přírody. Na zpříjemnění prostředí se podíleli děti, pedagogové a rodiče.

Název školky: Mateřská škola Krnov, Maxima Gorkého 22
Krok: EV ve výuce
Téma: Prostředí školy

Na pěkném prostředí školy a jeho stálém zlepšování pracujeme stále. Přispíváme k němu nejen výtvarnými pracemi dětí, fotodokumentací, pěknými barvami - vymalováním a také rostlinami. V neposlední řadě aktuálními výrobky rodičů a dětí, které vyrábějí v odpoledních tvořivých dílničkách.
Zde je několik podzimních nápadů:
- podzimníčci - skřítci lesa - z různých kousků dřeva, pařízků, mechu, větviček, listí, plodů lesa. Pomocí tavné pistole tvoří rodiče s dětmi rozličné skřítky. Rodiče si vždy vytvoří svoji popisovací kartičku.
- bramboriáda - postavičky z brambor a přírodnin a plodů lesa. Na akci přinášejí maminky různé  dobroty z brambor (placky, saláty, pomazánky, buchtu apod...)
- štrůdlování - výroba štrůdlů, zpracování jablíček, pak ochutnávka, posezení při čaji doplněné soutěžemi (o nejdelší slupku, o nejhezčího jablečného skřítka, v sušení jablíček, v lisování šťávy...)
- výstava nejen plodů lesa. Děti s rodiči přinesou přírodniny - podzimní houby, plody, větvičky a my je poznáváme a ukazujeme si rozdíly (různost - listí, jehličí a pod.)
- dýňování - rodiče nosí již z domu svoji nazdobenou dýni, následuje slavnost na zahradě - světýlka, výstava dýní, a také např. haloweenské soutěže.
- kloboukování - zdobení klobouků plody podzimní přírody (šípky, jeřabiny, listí....
Ke každé akci míváme ještě nějaké soutěže pro děti spolu s rodiči - vždy k danému tématu. Rodiče i děti jsou spokojení, mají radost ze společné práce. Podílejí se jednotlivé třídy, na některých akcích i celá škola. Doporučujeme.

 

Autor: Bc. Kopečková Jitka

Prostředí školky

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.