Ukazatelé

Ekotým Mravenci se rozhodl vytvořit informační systém ve škole. řešil problém, kam ho umístit a jak ho vyrobit. Nakonec jsme na to přišli: vyrobit ze dřeva a pověsit nad schodiště.

Název školky: Základní škola a mateřská škola Telecí
Krok: Plán činností
Téma: Prostředí školy

I v naší malé škole se cizí návštěvy potřebují zorientovat. Kam ale umístit informační systém, když jsou chodby plné výtvarných výrobků, výstupů z projektů, nástěnek a skříněk? Nakonec jsme na to přišli. Přece zavěsit ke stropu.
Z prken jsme vyřízli šipky, vypalovačkou napsali text a nejvyšší spolužák vše zavěsil nad schodiště.
Systém slouží dobře a použili jsme přírodní materiál.

 

Prostředí školky

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.