ÚKLID LESA

Den Ekoškol 2017 na MŠ Pastelka

Název školky: MŠ Pastelka
Téma: Informování a spolupráce

Po dlouhém povídání o tom, jak je pro nás příroda důležitá a nepostradatelná, jsme se s dětmi rozhodli, že se pokusíme přírodě pomoci. V ranním komunikačním kruhu jsme s dětmi vymýšleli, jakým způsobem přírodě pomoc. Děti vymýšlely nádherné věci, například vytvořit domečky pro broučky, vyčistit les od odpadků, třídění odpadků, vytváření výrobků z odpadového materiálu atd. Všechny nápady byly moc krásné, a proto jsme se rozhodli, že nebudeme na nic čekat a naše plány uskutečníme hned. S dětmi jsme se rozhodli, že jako první zrealizujeme úklid lesa, který se nachází blízko naší školky. Náš plán byl jednoduchý, vydáme se do lesa a pokusíme se ho vyčistit od věcí, které tam nepatří. Paní učitelky dětem vysvětlily, jak je špatné vyhazovat odpadky kdekoliv v přírodě, jelikož je pro přírodu velmi zatěžující, se s odpadky vyrovnat. A právě proto se jí pokusíme, alespoň malinko pomoci. Les, který jsme se vydali uklidit, leží nedaleko naší Mateřské školy. Připravili jsme si rukavice a tři pytle na odpadky. Ty, které najdeme, posléze roztřídíme, podle toho, do jaké popelnice patří daný odpad. Všechny děti byly nadšené z představy, že se vydáme prozkoumat krásy lesa, jelikož mnoho z nich ještě les nenavštívilo. Než jsme se vydali na cestu, tak jsme všechny děti upozornili na to, jak se máme v lese chovat. Musíme být potichu, abychom nevyplašili zvířátka, nešlapeme na žádné houby a dáváme pozor, kam šlapeme!

Cestou k lesu nás provázelo nádherné počasí, které v nás vzbuzovalo pocit štěstí z dobrého úmyslu pomoci přírodě.

V lese na nás čekalo nemilé překvapení.  Když jsme se rozhlédli po lese, tak na nás vykoukla spousta odpadků, které tam lidé vyhodili.  Proto jsme se hned dali do práce. Děti nacházely další a další odpadky a všechny nosily paní učitelce do pytle.

Děti byly velmi šikovné a všechny odpadky --- našly a odnesly paní učitelce.

 

Světový den Ekoškol

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.