Volba cíle a plánování úkolů

Jak jsme vybrali a zformulovali cíl a rozplánovali jej do jednotlivých úkolů.

Název školky: MŠ Čeladenská Beruška
Krok: Plán činností

Na základě analýzy a vyhodnocení silných a slabých stránek, jsme vybrali položky z pracovního listu, kterým jsme se chtěli věnovat. Ke každé položce navrhovali všichni členové Ekotýmu cíle, kterých chceme dosáhnout, abychom položku považovali za naši silnou – zvládnutou stránku.

V tématu Prostředí jsme se zabývali otázkou „Kam pověsíte svůj obrázek, pokud ho chcete ukázat ostatním? Máme ve třídě místo pro výrobky, které vytvoříme? Máme ve školce místo, kam si sami můžeme dávat své obrázky nebo výrobky? Chtěli byste tam dávat i něco jiného?“ a zjistili jsme, že po různých přestavbách nábytku zmizela výstavní plocha, na kterou si děti mohou vystavovat své obrázky sami a je jen pro ně.

Stanovili jsme cíl: „Vytvořit prostor, nástěnku, kde si budou děti samy vystavovat své výtvory.“

Rozfázovali jsme úkoly: najít vhodné místo, zajistit nástěnky nebo sítě, pověsit nástěnky nebo sítě, informovat děti o výstavní ploše.

Ke každému úkolu jsme napsali předpokládanou finanční náročnost, kdo jej bude dělat, termín úkolu a vyhodnocení úkolu.

Plán jsme vystavili na ekonástěnku a postupně označovali jejich plnění. Po realizaci celého úkolu jsme jej doplnili fotografiemi z plnění úkolu a doplnili symbolem z našeho ekokodexu, který jsme tím podpořili (Pečujeme o své prostředí).

 

Tipy a rady:

Plány zveřejněte na nástěnce ekoškoly ještě před jejich plněním a vyzvěte i nečleny ekotýmu k jejich plnění. Některé plány můžou děti s rodiči plnit i doma nebo ve svém okolí.

Plán činností

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.