Využití obrázkových otázek k Analýze v MŠ Kytička

Obrázkové otázky k Analýze využily v naší MŠ všechny zapojené třídy. Umožnily dětem větší porozumění tématu a sjednotily vnímání jednotlivých otázek.

Název školky: MŠ Kytička, Pardubice
Krok: Analýza
Téma: Prostředí školy

V naší školce je do programu Ekoškola zapojeno 5 tříd. Otázky k Analýze máme rozdělené po třídách a jednotlivé třídy tak podrobně analyzují 1-2 otázky. Ekotým potom z výstupů vytvoří plakát.

Nové obrázkové otázky jsem však nově rozdala do všech tříd, aby s nimi mohly učitelky s dětmi pracovat i nad rámec svých otázek, které analyzují. Zpětná vazba byla výborná. Učitelky měly ulehčenou práci s vysvětlováním otázek a děti tak bavilo, vyplňování a dokreslování, že se ve všech třídách díky novým obrázkům, seznámily se všemi otázkami. 

Obrázky jsme s Ekotýmem použili i na plakát k vyhodnocení Analýzy. Všechny děti z celé MŠ tak koukly na plakát a hned věděly o jakou otázku se jedná, protože s obrázky již pracovaly. Díky smajlíkům, kterými jsme hodnotili otázky, tak děti poznaly, jak na tom naše školka je.
Největší přínos v nových materiálech tedy vidíme, že sjednotily vnímání tématu a otázek všemi dětmi, usnadnily práci učitelkám a děti bavily.
Do budoucna nás nové obrázkové otázky inspirovaly, vytvořit si více tabulek a kalendářů k jednotlivým otázkám, protože ty děti zaujaly nejvíce. Tabulky a kalendáře se průběžně doplňují a děti tak motivují k aktivnějšímu zapojení, přemýšlení, hodnocení, plánování k vylepšování slabých stránek tématu.

autor: Ilona Rozlivková

Analýza

Využití obrázkových otázek k Analýze v MŠ Kytička

Obrázky jsme s Ekotýmem použili i na plakát k vyhodnocení Analýzy. Všechny děti z celé MŠ tak koukly na plakát a hned věděly o jakou otázku se jedná, protože s obrázky již pracovaly.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.