Výzva Velké ucho

Velké ucho - projekt o hluku a zvuku, jehož cílem bylo děti seznámit a aktivně se podílet na zjišťování hlučnosti v naší mateřské škole a nejbližším okolí. Vítěz získá úpravu jedné místnosti do akusticky ideálního stavu.

Název školky: ZŠ a MŠ Dřísy
Krok: Analýza
Téma: Prostředí školy

Projekt začal zjišťováním, co je zvuk a jak vzniká. Začínali jsme hádáním zvuků kolem nás, následoval pořad na interaktivní televizi „Zábavná fyzika“ a různé prezentace o zvuku. Ty dětem přiblížily, jak a čím se zvuk šíří. Tato představa byla pro děti velice těžká, proto jsme prezentaci doplnily praktickými zkouškami(výroba telefonu z kelímku a provázku, hra na rytmické nástroje, ozvěna, házení předmětů do vody).A jak se děti vypořádaly s úkoly ? Kreslily jednotlivé místnosti a třídily je dle hluku/zvuku. Již při prvotním zjišťování hlučnosti/tichosti místností se děti nemohly rozhodnout, proto zvolily tři varianty – hluk, ticho a hluk i ticho. Další dny se věnovaly především sluchovým hrám ke zjišťování hlučnosti/tichosti,aby měly jistotu správnosti určení hluku. Následovala domluva o umístění skřítků a jejich počtu. Bylo jasné, že jeden Ticháček a Hlučnáček rozhodně stačit nebude. 
Děti přišly na to, že hluk uvnitř tříd záleží nejen na podnětech z venku, ale i na nich samotných. Proto daly do každé místnosti oba skřítky.  Dále si děti zahrály na "vynálezce" a vymýšlely všechno možné, jak školku odhlučnit. Nápady měly skvělé. Do projektu se zapojili také rodiče, nejen že se průběžně zajímali, ale také vyplňovali formulář, který se týkal hluku v MŠ. Projekt přinesl zajímavé poznatky a pevně věříme,že díky hrám a zjišťování, jak nás zvuk ovlivňuje, se jeho intenzita alespoň trochu sníží. Závěrem : v odhlučněné herně bychom se i se skřítky cítili lépe.             

Autor: D.Landsingerová, K. Jindrová 

Analýza

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.