Zákoutí pro skřítka

Tato aktivita je realizována v prostředí školní zahrady, sběr potřebného materiálů přímo vybízí k vycházkám do přírody. Získávají poznatky o živé a neživé přírodě, starají se o prostředí kolem sebe.

Název školky: Mš Lukavice
Krok: EV ve výuce
Téma: Prostředí školy

Tato aktivita je uskutečněná v prostorách školní zahrady, dětí vytvořily další stanoviště, kde si mohou tvořit z přírodních materiálů, vychází tedy z tématu Prostředí školy. Během celého školního roku lze přírodní materiál doplňovat, nejvíce bude využíváno dětmi z Beruškové třídy, kde jsou zapsány tříleté a dvouleté děti a cestu do lesa by zatím nezvládly. V zimních měsících zde umístíme krmítko a budeme sledovat druhy ptáků na školní zahradě.Při této aktivitě dochází k vytváření základů manuální zručnosti, seznámení s jednoduchým zahradním nářadím, získání první zkušenosti při manipulaci s pilkou. Seznámení s bezpečnostními pravidly při práci s tímto jednoduchým nářadím. Uvědomění si, že k vytvoření něčeho je třeba vynaložit úsilí a trpělivost danou věc dokončit.

Kroky a témata Ekoškoly:
Hlavním cílem této aktivity pro předškolní děti v mateřské škole tak, aby došlo k propojení projektu Ekoškola, environmentální a polytechnické výchovy v mateřské škole, to vše v souladu s RVP PV a platným ŠVP v Mateřské škole v Lukavici.

Prostředí školky

Zákoutí pro skřítka

Tato aktivita je realizována v prostředí školní zahrady, sběr potřebného materiálů přímo vybízí k vycházkám do přírody. Získávají poznatky o živé a neživé přírodě, starají se o prostředí kolem sebe.

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.