Zkuste s dětmi udělat reportáž o Ekoškole.

S dětmi jsme v rámci Ekoškoly udělali v naší školce reportáž. Děti se ptaly dospělých, co je Ekoškola. Výsledek byl znázorněn na vytvořeném plakátu.

Název školky: Ekoškolka Rozárka
Krok: Informování a spolupráce

Děti z Ekotýmu chodily v doprovodu paní ředitelky po školce, a ptaly se dospělých, co si myslí o Ekoškole. Dostaly se tak zároveň do našich kanceláří tj. místností, kam normálně nechodí.  Vytvořily si vlastní mikrofon, vše fotily. Výsledky jsme zpracovali do formy plakátu, na jehož tvorbě se podílely. Jednalo se o namalované postavičky s bublinami, ve kterých byly výroky jednotlivých zaměstnanců o tom, co si myslí o Ekoškole.  Plakát jsme dali do prostor školky. Pro děti to bylo zajímavé - mluvily s dospěláky jako reportéři, ti jim vážně odpovídali, poté se podílely na výrobě plakátu. 

Informování a spolupráce

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.