Zpracování 7 kroků Ekoškoly v MŠ

Přemýšleli jsme s dětmi, jak ztvárnit, vizualizovat Metodu 7 kroků. Zvítězil nápad vytvořit stopy, které budou krok symbolizovat. Stopy měly být nalepené na chodbě na zdi. Praxe ukázala, že je lepší kroky samostatně využívat v prostoru na zemi.

Název školky: ZŠ a MŠ Kunín
Krok: EV ve výuce
Téma: Metodika 7 kroků

Vizualizovali jsme s dětmi Metodiku 7 kroků Ekoškoly. Přemýšleli jsme, jaký zvolit formát jednotlivých kroků, zda vytvořit jeden veliký plakát, který nám byl poskytnut vzorem, nebo vytvořit 7 jednotlivých propojených obrázků. Nakonec jsme vytvořili stopy, které kroky symbolizují. 
Stopy s obrázky a nápisy měly být na chodbě mateřské školy, kde si je mohli všichni prohlížet, studovat a komentovat je. Při schůzkách Ekotýmu s dalšími dětmi ze školky jsme si ověřili, že se nám lépe pracuje se stopami v prostoru třídy, děti mohou s nimi manipulovat, řadit je. Můžeme je také využívat ve více třídách. Hned jsme to vyzkoušeli i při prezentaci naší činnosti paní starostce Dagmar Novosadové. 
Na tvorbě stop (nápisech, obrázcích) se podíleli členové Ekotýmu i další děti z mateřské školy. Částečně jsme využili i obrázky ze vzorového plakátu, z části jsme tvořili své. K týdennímu tématu "Co je nakreslené" jsme se na stopách navíc učili rozlišovat, co nakreslily děti a co ilustrátor. Stopy jsme tedy využili nejen k Ekoškole pro MŠ, ale i k dalším činnostem (k hledání rozdílů mezi obrázky, k řazení podle číslic, vznikl příběh o Obrovi, který je vytvořil...). 
Se stopami plánujeme dále pracovat při prezentaci 7 kroků Ekoškoly v dalších třídách a dalším partnerům. Můžeme je vystavit i v základní škole, jejíž jsme součástí. V tuto chvíli se nám osvědčila tato částečně mobilní forma ekoškolí nástěnky. 

Autor: Mgr. Renáta Šťastná

EV ve výuce

ZŠ a MŠ Kunín

7 kroků Ekoškoly

Sledujte novinky a odebírejte newsletter!

To budete koukat! Máme novinky z Ekoškolek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.